62. Ginekološko akušerska nedelja

Predavači

Prof. dr Snežana Rakić

GAK Narodni front, Beograd

Vladimir Ješić

Novinar i osnivač portala Bebac.com Novi Sad

Prof. dr Saša Kadija

KGA KCS, Beograd

Prof. dr Janko Đurić

KGA KC Kragujevac

Akademik Nebojša Radunović

KGA KCS i SANU Beograd

Dr Jean-Marc Bohbot

Institut Alfred Fournier, Paris, France

Prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani

Klinika za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dr Marija Obradović

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd

Prijatelji

61. Ginekološko akušerske nedelje
GAS SLD