62. Ginekološko akušerska nedelja

Prof. dr Snežana Rakić

GAK Narodni front, Beograd

Prof. dr Snežana Rakić

GAK Narodni front, Beograd
+381 11 2068 227
uprava@gakfront.org

Biografija

Prof. dr Snežana Rakić rođena je 18. 11. 1962. godine u Zemunu. Završila je Osnovnu školu i XII beogradsku gimnaziju u Beogradu, kao nosilac diplome Vuk Karadžić. Školske 1980/81. godine upisala je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i diplomirala 21.05.1986. godine sa prosečnom ocenom 9,25.

Od 1981. do 1986.godine radila je kao demonstrator na Institutu za anatomiju Medicinskog fakulteta. Objavljivala je studentske radove u časopisu “Medicinski podmladak”.

1987. godine upisala je postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1988. godine zapošljava se u KBC “Dr Dragiša Mišović” na Dedinju u Zavodu za ginekologiju i akušerstvo, a od 1989. je u stalnom radnom odnosu na GAK “Narodni Front”.

Odbranila je magistarski rad 1992. godine, pod nazivom: “Uloga urinarnog estriola i humanog placentnog laktogena kad pacijentkinja sa hipertenzivnim sindromom u trudnoći u odnosu na stanje ploda na rođenju“, mentor prof. dr Radmio Jovanović, pred komisijom u sastavu: prof. dr Radmio Jovanović, prof. dr Žarko Pilić, prof. dr Helena Lončar.

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila je marta 1994. god sa odličnim uspehom.

Odbranila je doktorsku disertaciju 1996. godine pod nazivom: “Neurološki razvoj fetusa i metode za njegovu evaluaciju tokom intrauterusnog života” mentor prof. dr Atanasije Marković na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pred komisijom: prof. dr Atanasije Marković – mentor, doc. dr Nebojša Radunović – komentor, prof. dr Slobodan Runić čime je stekla zvanje doktora medicinskih nauka.

1997. godine na GAK “Narodni Front” postala je načelnik porodilišta i na tom mestu bila je do 2001.godine.

Od 2001. godine do 2007. godine bila je načelnik Odeljenja carskih rezova.

Od 2007. godine je ponovo na funkciji načelnika porodilišta.

Od oktobra 2013. godine, obavlja funkciju V.D. Direktora GAK Narodni front.

Za asistenta na predmetu Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabrana je 1997. godine, a reizabrana 2001. godine i 2005.godine.

Usavršavala se stručno na University of Illinois USA u dva navrata 1995. i 1999. godine na Odseku humane reprodukcije kao i na Klinici za fetomaternalnu medicinu Univerzitetske klinike u Hamburgu 2000. godine.

Član je međuodeljenskog odbora SANU za biologiju reprodukcije čoveka od 1999. godine.

Bila je sekretar u Jugoslovenskom udruženju za primenu ultrazvuka u biologiji, veterini i medicini, kao i sekretar Ginekološko akušerskoj sekciji SLD-a, predsednik Sekcije za Perinatalnu medicinu SLD-a bila je od 2000-2004. godine.

Aktivno govori engleski i italijanski jezik.

Sva predavanja Prof. dr Snežana Rakić

VAKUM vs. FORCEPS

09:45 - 10:00
Sala "Ivo Andrić"