62. Ginekološko akušerska nedelja

Prim. dr Marija Tasić

GAK KC Niš

Prim. dr Marija Tasić

GAK KC Niš
+381 18 505 902
kcnis@eunet.rs

Biografija

Sva predavanja Prim. dr Marija Tasić

PREVENCIJA PRIMARNOG CARSKOG REZA

10:45 - 11:00
Sala "Ivo Andrić"