62. Ginekološko akušerska nedelja

Akademik Nebojša Radunović

KGA KCS i SANU Beograd

Akademik Nebojša Radunović

KGA KCS i SANU Beograd
+381 11 361 5592
visegradska.gak@gmail.com

Biografija

Članstvo u SANU
Odeljenje medicinskih nauka, dopisni od 5. novembra 2009.; redovni od 5.novembra.2015.

Oblast rada
Ginekologija i akušerstvo, perinatalna medicina i humana reprodukcija

Školska sprema
Doktor medicinskih nauka, 1985.

Zaposlenje

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2005; Institut za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije (Načelnik odeljenja Humana reprodukcija, Pomoćnik Direktora Kliničkog centra Srbije zadužen za međunarodnu saradnju)

Članstvo u stručnim udruženjima

Medicinska akademija Srpskog lekarskog društva; Srpsko lekarsko društvo, Udruženje za perinatalnu medicinu Srbije (predsednik), Udruženje za humanu reprodukciju Srbije (predsednik), Udruženje za perinatalnu medicinu jugoistočne Evrope (South East European Societu for Perinatal Medicine, SEESPM – predsednik), Evropsko udruženje za Perinatalnu medicinu (European Assotiation for Perinatal Medicine, EAPM – član edukacionog komiteta), Evropsko udruženje za Humanu reprodukciju i embriologiju (European Society of Human reproduction and Embryology, ESHRE), Mediteransko udruženje za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu (Mediteranean societu for ultrasound in obstetrics and gynecology, MEDUOG – podpredsednik).

Urednički rad

 • Član uredništva međunarodnog časopisa: Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine (Ancara);
 • Urednik edicije Novine u perinatalnoj medicini (Recent advances in Perinatal Medicine) Beograd.

Odbori

 • Odbor za kardiovaskularnu patologiju;
 • Odbor za sidu;
 • Odbor za tumore urogenitalnog trakta;
 • Odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava.

Priznanja i nagrade

 • Povelja (1987) i Plaketa (1991) Srpskog lekarskog društva za doprinos na polju medicinskih nauka,
 • Oktobarska nagrada Grada Beograda za naučno istraživački rad (1993),
 • Povelja udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije (1991),
 • Plaketa Makedonskog lekarskog društva (2004),
 • Počasni član udruženja za perinatalnu medicinu Rumunije (2007).;
 • Adjunct professor kliničke obstetricije i ginekologije na Medicinskom fakultetu Njujorškog Univerziteta (School of Medicine, New York University) u Sjedinjenim Američkim Državama (1997),
 • Visiting professor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Indijana u Sjedinjenim Američkim državama (2004).

Sva predavanja Akademik Nebojša Radunović