62. Ginekološko akušerska nedelja

Prof. dr Miloš Petronijević

KGA KCS, Beograd

Prof. dr Miloš Petronijević

KGA KCS, Beograd
+381 11 361 5592
visegradska.gak@gmail.com

Biografija

Vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu

Načelnik odeljenja Visokorizičnih trudnoća Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

Podporedsednik Ginekološko-akušerske Sekcije srpskog lekarskog društva

Subspecijalista perinatologije.

Sva predavanja Prof. dr Miloš Petronijević

FORCEPS DANAS

11:15 - 11:30
Sala "Ivo Andrić"