62. Ginekološko akušerska nedelja

Prof. dr Tihomir Vejnović

KGA KCV, Novi Sad

Prof. dr Tihomir Vejnović

KGA KCV, Novi Sad
+381 21 484 3 484
uprava@kcv.rs

Biografija

Redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu (2008.). Zaposlen na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kao nastavnik na katedri Ginekologija i akušerstvo. Šef katedre za ginekologiju i opstetriciju. Radi na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine.

Doktor medicine (Medicinski fakultet u Novom Sadu 1984.), specijalista ginekologije i akušerstva (Medicinski fakultet u Novom Sadu 1992.), subspecijalista perinatologije (Medicinski fakultet u Novom Sadu 2008.). Magistar ((Medicinski fakultet u Novom Sadu 1989.) i doktor medisinskih nauka (Medicinski fakultet u Novom Sadu 1992.). Usavršavao se na Klinici Mayo, Karolinska Institutu, Prvom Univerzitetu u Moskvi, Klinikama u Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Rumuniji i dr. Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova od koji se 7 nalazi na SCI listi.

Dobitnik je diploma Fetal Medicine (London 2000.) i Good Clinical Practice (Segedin). Član je Medicinske Akademije Srpskog lekarskog Društva.

Sva predavanja Prof. dr Tihomir Vejnović

PREGLED AKUŠERSKIH OPERACIJA KROZ VREME

09:30 - 09:45
Sala "Ivo Andrić"