62. Ginekološko akušerska nedelja

Prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani

Klinika za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani

Klinika za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
+385 1 46 04 646
predstojnik.gin@kbc-zagreb.hr

Biografija

Sva predavanja Prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani

INDIVIDUALNI ODABIR HORMONSKE KONTRACEPCIJE

12:45 - 13:00
Sala "Ivo Andrić"