62. Ginekološko akušerska nedelja

Prof. dr Tatjana Mostić Ilić

KGA KCS, Beograd

Prof. dr Tatjana Mostić Ilić

KGA KCS, Beograd
+381 11 361 5592
visegradska.gak@gmail.com

Biografija

Sva predavanja Prof. dr Tatjana Mostić Ilić

ANESTEZIOLOŠKI ASPEKTI HISTEROSKOPIJE

15:00 - 15:05
Sala "Ivo Andrić II"