62. Ginekološko akušerska nedelja

ANESTEZIOLOŠKI ASPEKTI HISTEROSKOPIJE

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
15:00 - 15:05
Sala "Ivo Andrić II"

ANESTEZIOLOŠKI ASPEKTI HISTEROSKOPIJE