62. Ginekološko akušerska nedelja

Dr sci. med Slađana Mihajlović

GAK Narodni front, Beograd

Dr sci. med Slađana Mihajlović

GAK Narodni front, Beograd
+381 11 2068 420
mihajlovic.sladjana@gakfront.org

Biografija

Dr sci.med. Slađana Mihajlović, specijalista ginekologije i akušerstva, zaposlena u GAK »Narodni front« Beograd, na preoperativnom odeljenju.

Specijalista ginekologije I akušerstva od 2010. Subspecijalista steriliteta i fertiliteta od 2016.

Medicinski fakultet u Beogradu, završila 2003. godine.
Poslediplomske studije, sa magistarskom tezom “Dijagnostička vrednost histerosalpingografije u proceni stanja jajovoda kod infertilnih žena sa endometriozom“ je odbranila 2010. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Procena korisnosti transvaginalnog ultrazvuka u predviđanju histopatološkog nalaza endometrijuma kod žena u perimenopauzi“ odbranila je 2015.godine.

Član je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije-odbornik LKS i RLK, Udruženja za humanu reprodukciju Srbije, Udruženja za ginekološku endoskopsku hirurgiju Srbije. Član je Udruženja ginekoloških onkologa Srbije.
Član je ESGO, ESGE, ENYGO.

Aktivno učestvuje u objavljivanju radova u časopisima sa JCR liste, inostranim stučnim časopisima, zbornicima sa međunarodnih I nacionalnih skupova.

Sva predavanja Dr sci. med Slađana Mihajlović