62. Ginekološko akušerska nedelja

KRVARENJE U PERIMENOPAUZI I KORELACIJA SA PATOHISTOLOŠKIM I ULTRAZVUČNIM NALAZOM

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
14:55 - 15:00
Sala "Ivo Andrić I"

KRVARENJE U PERIMENOPAUZI I KORELACIJA SA PATOHISTOLOŠKIM I ULTRAZVUČNIM NALAZOM