62. Ginekološko akušerska nedelja

Dr Sandra Živulović

DZ Grocka, Beograd

Dr Sandra Živulović

DZ Grocka, Beograd

Biografija

Rođena u Beogradu 1967.godine.

Osnovnu školu završila u Umčarima, a Srednju medicinsku školu smer pedijatrijska sestra u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 20.10.1994. Zvanje doktor specijalista ginekologije i akušerstva stekla 2007.

Od 1994. radi u DZ Grocka.

Sva predavanja Dr Sandra Živulović