62. Ginekološko akušerska nedelja

POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD ŽENA REPRODUKTIVNOG DOBA IZ GINEKOLOŠKE ORDINACIJE DZ GROCKA

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
14:50 - 14:55
Sala "Ivo Andrić II"

POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD ŽENA REPRODUKTIVNOG DOBA IZ GINEKOLOŠKE ORDINACIJE DZ GROCKA