62. Ginekološko akušerska nedelja

Prof. dr Svetlana Vujović

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KCS Beograd

Prof. dr Svetlana Vujović

Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KCS Beograd
+381 11 3639702

Biografija

Profesor dr Svetlana Vujović, načelnik Kabineta za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije.

Rođena je 19. marta 1962. u Bijeljini, a Medicinski fakultet i sve specijalizacije završila u Beogradu.

Sva predavanja Prof. dr Svetlana Vujović