62. Ginekološko akušerska nedelja

INSULINSKA REZISTENCIJA I POREMEĆAJI CIKLUSA

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
14:35 - 14:45
Sala "Ivo Andrić II"

INSULINSKA REZISTENCIJA I POREMEĆAJI CIKLUSA