62. Ginekološko akušerska nedelja

Prof. dr Branka Nikolić

GAK Narodni front

Prof. dr Branka Nikolić

GAK Narodni front
+381 11 2068 345
nikolic.branka@gakfront.org

Biografija

Rođena u Sarajevu 1956. godine.

Zvanje magistra stekla1986. godine, a doktorat odbranila 1999. godine.

1986. i 2000. godine Visiting Doctor, King`s College Hospital School of Medicine and Dentistry London – stipendista Republičke fondacije za nauku i Fetal Medicine Foundation

2003. godine – Zamenik šefa Katedre za postdiplomsku nastavu na Katedri za Ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2001 – 2007. godine Docent za predmet Ginekologija i akušerstvo nastavne baze “Narodni front”, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

2007. godine – Vanredni profesor za predmet Ginekologija i akušerstvo nastavne baze “Narodni front”, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Stručna aktivnost i članstva:

Oblasti istraživanja: Ginekologija: Maligne gestacijske trofoblastne bolesti, ginekološka endokrinologija, inflamacije gornjeg genitalnog trakta, Doppler ultrasonografija u patološkim ginekološkim stanjima

 • Član ESGO Evropskog udruženja ginekološke onkologije
 • Ginekološko akušerska sekcija Srpskog lekarskog društva (Član od 1983. godine, član predsedništva u dva mandata)
 • Podpredsednik Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i andropauzu do 2008. godine
 • Član Naučnog odbora ȍasopisa Jugoslavica endocrinologica
 • Član Euroscience ID ES02441 od 2005 godine
 • Autor i koautor 163 stručno naučnih radova
 • Recenzent International Journal of Gynecological Cancer (Current Content)
 • Central European Journal of Medicine
 • Recenzent naučnog časopisa Cancer Therapy
 • Recenzent Central European Journal of Medicine (Current Content)
 • Recenzent ȍasopisa Vojnosanitetski pregled (MEDLINE)
 • Recenzent Časopisa Srpski arhiv (Medline)
 • Recenzent Časopisa Sanamed
 • 2011. Ekspert evaluator: Framework ERA.NET RUS a Pilot Joint Call on Innovation
 • Predsednik Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju Sokobanjska od 2001-2005
 • Evaluator projekata za zdravstvo INTAS programa za projekte bivših Sovjetskih republika, Brisel 2004-2008
 • Evaluator projekata za zdravstvo SEE-ERA.NET programa za projekte bivših Sovjetskih republika, Brisel 2007.
 • Evaluator projekata za zdravstvo ERA.NET programa za projekte bivših Sovjetskih republika, Brisel 2011.

Projekti:

 • Projekat 175082 Noninvasive and invasive diagnostics and percutaneous treatment of bifurcation lesions, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije 2011-2015
 • Projekat 41021 Cellular and molecular pathogenetic mehanisms of reproduction disorders and genital organ diseases in prevention, diagnosis and therapy, subproject Treatement of antenatal hydronephrosis, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije 2011-2015
 • RANDOMIZED PHASE III STUDY OF LIPOPLATIN+ PACLITAXEL versus CISPLATIN + PACITAXEL AS FRONT LINE TREATMENT OF ADVANCED EPITHELIAL OVARIAN CANCER (EOC) Tenni Boulikas, Branka Nikolic (Principal Investigator) (Grcka, Svajcarska, Nemacka , USA(Harvard), Srbija i Crna Gora) 2005-
 • Projekat 145074 Citološka, imunohistohemijska i klinika istraživanja vaskularnog remodelovanja u bolestima krvnih sudova i angiogenezi, Projekat Republickog ministarstva za nauku 2006-2010
 • Projekat 1-333 IMUNOHISTOHEMIJSKE KARAKTERISTIKE U OBOLJENJIMA KRVNIH SUDOVA, Projekat Republickog ministarstva za nauku 2002-2005
 • SAVREMENE MOGUĆNOSTI RANE DETEKCIJE KARCINOMA JAJNIKA PRIMENOM KOLOR DOPPLER ULTRASONOGRAFIJE, Savezno ministarstvo za nauku i tehnologiju, Branka Nikolić saradnik, TSI 72 1995-1999
 • DEVELOPMENT OF THE CATECHOLAMINE INNERVATIONS IN THE BRAIN OF HUMAN EMBRIOS AND FETUSES USA Department of Health and Human Service, INSERM-FRANCE, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” GAK “Narodni front”, Branka Nikolić saradnik 1989-1992
 • DEVELOPMENT OF THALAMOCORTICAL RELATIONSHIP IN MAN USA Department of health and Human services, Public Health Service, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” GAK “Narodni front”, Branka Nikolić saradnik 1990-1993
 • PERINATALNO PORIJEKLO OŠTEĆENJA CEREBRALNIH FUNKCIJA – NEUROBIOLOŠKI PRISTUP, Medjurepublički projekat Srbije i Hrvatske Institut za anatomska istraživanja Zagreb Prof. Ivica Kostović, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” Prof Nada Zečević Beograd, GAK “Narodni front” Beograd, Branka Nikolić, saradnik 1988- 1992

Sva predavanja Prof. dr Branka Nikolić