62. Ginekološko akušerska nedelja

PRIKAZ SLUČAJA POREMEĆAJ MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD MALIGNE GTN

TEMA II UVODNA PREDAVANjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA
09 Jun 2017
10:00 - 10:15
Sala "Ivo Andrić"

PRIKAZ SLUČAJA POREMEĆAJ MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD MALIGNE GTN