62. Ginekološko akušerska nedelja

Prof. dr Mladenko Vasiljević

GAK Narodni front, Beograd

Prof. dr Mladenko Vasiljević

GAK Narodni front, Beograd
+381 11 2068 203

Biografija

Rodjen 1958. godine. Medicinski fakultet završio 1981 godine. Magistarsku tezu odbranio 1985 godine, a doktorsku disertaciju 1987 godine. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio 1988 godine. Završio subspecijalizaciju iz oblasti fertiliteta i steriliteta.

1990 godine izabran u zvanje asistenta na katedri za Ginekologiju i Akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a 1996 godine izabran u zvanje docenta. 2001 godine izabran u zvanje vanrednog profesora.

1996. godine bio je za šef odseka za konzervativno lečenje steriliteta, a 1997 godine šef odseka za vantelesnu oplodnju.

2001 godine postavljen je za načelnika odeljenja Steriliteta. 2002 godine postavljen je za načelnika odeljenja Operativnog steriliteta, a na toj dužnosti se nalazi i danas. Od 2003 godine obavlja dužnost zamenika šefa katedre za ginekologiju i akušerstvo a od 2004 godine obavlja dužnost i direktora za organizaciju i sprovodjenje nastave u GAK „Narodni Front“.

U svom radu bavi se ispitivanjem i lečenjem uzroka steriliteta, izvodjenjem operativnih zahvata u ginekologiji i akušerstvu transabdominalnim i transvaginalnim putem, a posebno izvodjenjem operativnih zahvata laparoskopskim i histeroskopskim putem. Uspešno se bavi izvodjenjem i svih postupaka asistirane reprodukcije. Bavi se i ultrazvučnom dijagnostikom u ginekologiji i akušerstvu. Bio je član operativne ekipe Prof. Dr Dejvida Gala iz Amerike koji je prvi put u našoj zemlji uradio laparoskopsku radikalnu histerektomiju. Publikovao je preko 260 naučno-stručnih radova, kao i više poglavlja u udžbenicima i knjigama.

Učestvovao je na mnogim simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu. Predavač je po pozivu u Jugoslovenskoj školi ultrazvuka i školi ultrazvuka Jan Donald. Bio je na stručnom usavršavanju u Londonskim centrima Royal Hospital i London Bridge centar za fertilitet, u jedinicama za vantelesnu oplodnju. U GAK Narodni Front organizovao je kurseve iz bazične ginekološke laparoskopije pri Udruženju za ginekološku endoskopiju Srbije i centru za kontinuiranu edukaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu, kao i napredne workshop-ove iz laparoskopske ginekološke onkologije.

Načelnik odelenja operativnog steriliteta, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista za fertilitet i sterilitet, direktor za organizaciju i sprovodjenje nastave u GAK Narodni Front, vanredni profesor na predmetu ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Sva predavanja Prof. dr Mladenko Vasiljević