62. Ginekološko akušerska nedelja

POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD PACIJENTKINJA SA SUBMUKOZNIM MIOMOM MATERICE

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
14:45 - 14:55
Sala "Ivo Andrić I"

POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD PACIJENTKINJA SA SUBMUKOZNIM MIOMOM MATERICE