62. Ginekološko akušerska nedelja

Dr Marija Đurović

KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd

Dr Marija Đurović

KBC Dr Dragiša Mišović, Beograd
+381 11 3630600
office@dragisamisovic.bg.ac.rs

Biografija

Dr Marija Đurović, rođena je u Beogradu gde je završila studije medicine na Medicinskom fakultetu. Na istom fakultetu završila je i specijalizaciju iz psihijatrije.

Svoju profesionalnu karijeru počela je u Bolnici za psihijatriju KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ Beograd.

Najveći deo vremena tokom specijalizacije i profesionalne karijere provodi na Odseku za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju gde i stiče iskustva u radu sa ljudima koji boluju od različitih psihijatrijskih poremećaja.

Od 2009.godine je na mestu šefa Odseka za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju u okviru koga se leče pacijenti koji boluju od poremećaja u ishrani (anoreksija, bulimija, gojaznost) tako da doktorka poseduje veliko kliničko ali i psihoterapijsko iskustvo u radu sa oboleleim od poremećaja ishrane.

Sva predavanja Dr Marija Đurović