62. Ginekološko akušerska nedelja

POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA KOJI MOGU DA PRATE NEKA PSIHIJATRIJSKA STANJA I OBOLJENJA

TEMA II UVODNA PREDAVANjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA
09 Jun 2017
10:30 - 10:45
Sala "Ivo Andrić"

POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA KOJI MOGU DA PRATE NEKA PSIHIJATRIJSKA STANJA I OBOLJENJA