62. Ginekološko akušerska nedelja

Dr Goran Relić

MF Priština/Kos. Mitrovica

Dr Goran Relić

MF Priština/Kos. Mitrovica
+38128422340
rektorat@pr.ac.rs

Biografija

Zvanje: Od 1995. redovni profesor Univerziteta u Prištini, Medicinskog fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Katedra za ginekologiju i akušerstvo.

Uža naučna oblast: Ginekologija i akušerstvo

Sva predavanja Dr Goran Relić