62. Ginekološko akušerska nedelja

VIŠESTRUKO PONOVLJENI CARSKI REZ – OPERACIJA VISOKOG RIZIKA ILI ZABLUDA

Slobodna saopštenja AKUŠERSKE OPERACIJE I ISTORIJA GAN GAS SLD
08 Jun 2017
16:50 - 17:00
Sala "Ivo Andrić II"

VIŠESTRUKO PONOVLJENI CARSKI REZ – OPERACIJA VISOKOG RIZIKA ILI ZABLUDA