62. Ginekološko akušerska nedelja

Prim. dr Ivana Pešić Stevanović

GAK Narodni front, Beograd

Prim. dr Ivana Pešić Stevanović

GAK Narodni front, Beograd
+381 11 2068-219, +381 11 2068-323
pesic.ivana@gakfront.org

Biografija

Opšti podaci

Rođena 09.08.1973. godine, Pirot

Obrazovanje

 • 2014 – zvanje Primarijus
 • 2011 – Subspecijalizacija iz hematologije  Medicinski  fakultet u Beogradu sa ocenom 10 i odbranom subspecijalističkog rada “Karakteristike sistema proteina C kod žena sa ponovljenim gubitkom ploda“.
 • 2005  – Specijalizacija iz transfuziologije  Vojnomedicinska akademija u Beogradu sa ocenom 5 i odbranom specijalističkog rada “Hematogene transmisivne bolesti“
 • 2000 – Medicinski fakultet  u Nišu i odbrana diplomskog rada “Hirurško lečenje karcinoma poglavine“

Radno iskustvo

 • 2011 – Specijalista transfuziologije, subspecijalista hematolog  Kabineta za transfuziju i klinički konsultant GAK”Narodni front”, Beograd
 • 2007  – Specijalista transfuziologije Odeljenja transfuzije GAK”Narodni front”, Beograd
 • 2005  – Specijalista transfuziolog u Službi transfuzije Opšta Bolnica Pančevo
 • 2001-2005 – Lekar  na specijalizaciji u Institutu za transfuziologiju Vojnomedicinska akademija, Beograd
 • 2000- 2001  – Lekar  na stažu Opšta bolnica Leskovac

Predavač na stručnim sastancima, kongresima i simpozijumima transfuziologa Srbije, ART,GAS GAN

Ukupan broj  objavljenih radova: 45, autorskih 17 i koautorskih 28.

Posebna interesovanja

Poremećaji faktora koagulacije, funkcija trombocita, fibrinoliza, hemofilije, trombofilije, molekularni markeri aktivirane hemostaze i imunohematologija

Članstva

Udruženje transfuziologa Srbije

Udruženje za hemostazu i trombozu Srbije

SLD – Srpsko lekarsko društvo:

 • Sekcija za transfuziologiju,
 • Sekcija za hematologiju,
 • Ginekološko-akušerska sekcija

ART – Udruženje anestetičara, reanimatora i transfuzista

LKS – Lekarska komora Srbije

Društvo za borbu protiv raka

Književna zajednica Jugoslavije- Zbirka pesama – Vidarica  sna, 2008., Zdravica  ljubavi-2010.,Antologija savremene srpske poezije-dvojezično izdanje 2011.

Sva predavanja Prim. dr Ivana Pešić Stevanović