62. Ginekološko akušerska nedelja

SELEKTIVNI IGA NEDOSTATAK I TRANSFUZIJA KRVI – PRIKAZ SLUČAJA

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
15:05 - 15:10
Sala "Ivo Andrić II"

SELEKTIVNI IGA NEDOSTATAK I TRANSFUZIJA KRVI – PRIKAZ SLUČAJA