62. Ginekološko akušerska nedelja

UTICAJ BODY MASS INDEKSA NA POREMEĆAJ MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD PACIJENTKINJA SA MIOMIMA MATERICE

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
14:35 - 14:45
Sala "Ivo Andrić I"

UTICAJ BODY MASS INDEKSA NA POREMEĆAJ MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD PACIJENTKINJA SA MIOMIMA MATERICE