62. Ginekološko akušerska nedelja

TRAHELEKTOMIJA – NAČIN PREZERVACIJE FERTILITETA KOD KARCINOMA GRLIĆA MATERICE

Plenarna predavanja
09 Jun 2017
11:15 - 11:40
Sala "Ivo Andrić"

TRAHELEKTOMIJA – NAČIN PREZERVACIJE FERTILITETA KOD KARCINOMA GRLIĆA MATERICE