62. Ginekološko akušerska nedelja

SLABO DIFERENTOVANI METASTATSKI KARCINOID TUMOR JAJNIKA SA PERITONEALNOM DISEMINACIJOM – PRIKAZ SLUČAJA

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
15:10 - 15:15
Sala "Ivo Andrić I"

SLABO DIFERENTOVANI METASTATSKI KARCINOID TUMOR JAJNIKA SA PERITONEALNOM DISEMINACIJOM – PRIKAZ SLUČAJA