62. Ginekološko akušerska nedelja

POSTPARTALNA KRVARENJA – HIRURŠKI TERAPIJSKI PRISTUP

TEMA I - AKUŠERSKE OPERACIJE
08 Jun 2017
10:00 - 10:15
Sala "Ivo Andrić"

POSTPARTALNA KRVARENJA – HIRURŠKI TERAPIJSKI PRISTUP