62. Ginekološko akušerska nedelja

FETICID – AKUŠERSKA OPERACIJA ZA PREKID ODMAKLE TRUDNOĆE

Slobodna saopštenja AKUŠERSKE OPERACIJE I ISTORIJA GAN GAS SLD
08 Jun 2017
16:40 - 16:50
Sala "Ivo Andrić II"

FETICID – AKUŠERSKA OPERACIJA ZA PREKID ODMAKLE TRUDNOĆE