62. Ginekološko akušerska nedelja

Doc. dr Đorđe Ilić

KGA KCV, Novi Sad

Doc. dr Đorđe Ilić

KGA KCV, Novi Sad
+381 21 484 3 484
uprava@kcv.rs

Biografija

Đorđe Ilić je rođen 05. 05. 1970. godine u Novom Sadu. Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista steriliteta i infertiliteta.

Obrazovanje

Osnovno i srednje obrazovanje je stekao u Novom Sadu. Studije medicine završio je na Medicinskom fakultetu 1988. Tokom 1999-2004. specijalizirao je ginekologiju i akušerstvo, a 2013. završio je užu specijalizaciju iz steriliteta i infertiliteta. Doktorske studije kliničke medicine završio je 2015. godine na Medicinskom fakultetu odbranivši disertaciju pod nazivom „Analiza problema višeplodnih trudnoća nastalih vantelesnom oplodnjom“.

Karijera

Od 2012. godine se nalazi na mestu Šefa odseka porođajnog bloka na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvodine. Docent i zamenik šefa na Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Član je Predsedništva Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva. Od 2016. je predsednik Udruženja ginekologa endoskopičara Srbije (UGES).

Svoje znanje i veštine usavršavao je učešćem na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima, kao i tokom studijskih boravaka u Engleskoj (London, Notingem, Meidston), Nemačkoj (Frankfurt, Hamburg, Berlin) Španiji (Madrid, Barselona), Mađarskoj (Budimpešta, Segedin), Rumuniji (Temišvar, Arad). Akreditovan je od strane «The Fetal Medicine Foundation» za izvođenje ultrazvučnog skrininga u 11-13+6 nedelji trudnoće. Stalni je predavač u školi ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu u Beogradu.

Autor i koautor je brojnih naučnih radova koji su izlagani u zemlji i inostranstvu i objavljeni u referentnim časopisima. Kao predavač po pozivu učestvovao je na brojnim kongresima i seminarima kako u zemlji, tako i u inostranstvu iz oblasti minimalno invazivne ginekologije i ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu, čime se uz porodiljstvo i bavi u svom radu na Klinici.

Sva predavanja Doc. dr Đorđe Ilić