62. Ginekološko akušerska nedelja

URINARNA INKONTINENCIJA KOD ŽENA – NOVE MOGUĆNOSTI U TERAPIJI

Komercijalno predavanje Pharmaswiss/Valeant
09 Jun 2017
13:45 - 14:05
Sala "Ivo Andrić"

URINARNA INKONTINENCIJA KOD ŽENA – NOVE MOGUĆNOSTI U TERAPIJI