62. Ginekološko akušerska nedelja

UČEŠĆE GINEKOLOGA VRANJA NA 60. GAN GAS SLD

Slobodna saopštenja AKUŠERSKE OPERACIJE I ISTORIJA GAN GAS SLD
08 Jun 2017
17:10 - 17:15
Sala "Ivo Andrić II"

UČEŠĆE GINEKOLOGA VRANJA NA 60. GAN GAS SLD