62. Ginekološko akušerska nedelja

REVIDIRANA CITOLOŠKA KLASIFIKACIJA – BETHESDA 2014

OKRUGLI STO GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SEKCIJA SLD I UDRUŽENjE ZA KOLPOSKOPIJU I CERVIKALNU PATOLOGIJU SRBIJE TEMA: STANDARDIZACIJA U DIJAGNOSTICI BOLESTI DONjEG GENITALNOG SISTEMA
09 Jun 2017
12:30 - 12:45
Sala "Ivo Andrić"

REVIDIRANA CITOLOŠKA KLASIFIKACIJA – BETHESDA 2014