62. Ginekološko akušerska nedelja

POVEZANOST GOJAZNOSTI I INSULINSKE REZISTENCIJE SA POREMEĆAJIMA MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD PACIJENTKINJA SA PCOS

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
15:05 - 15:10
Sala "Ivo Andrić I"

POVEZANOST GOJAZNOSTI I INSULINSKE REZISTENCIJE SA POREMEĆAJIMA MENSTRUALNOG CIKLUSA KOD PACIJENTKINJA SA PCOS