62. Ginekološko akušerska nedelja

POSTPARTALNA KRVARENJA: KONZERVATIVNI – MEDIKAMENTOZNI PRISTUP

TEMA I - AKUŠERSKE OPERACIJE
08 Jun 2017
11:00 - 11:15
Sala "Ivo Andrić"

POSTPARTALNA KRVARENJA: KONZERVATIVNI – MEDIKAMENTOZNI PRISTUP