62. Ginekološko akušerska nedelja

POSTER SESIJA

09 Jun 2017
15:00 - 16:00
Hol ispred kongresne sale

POSTER SESIJA

1. GESTACIJSKI DIJABETES MELITUS I TRUDNOĆA KOMPLIKOVANA HIPERTENZIJOM: TRETMAN I NAČIN ZAVRŠAVANjA TRUDNOĆE, Mirjana Bogavac i dr. KGA KCV Novi Sad

2. OPERATIVNO ZAVRŠAVANjE POROĐAJA KOD BLIZANCA SA TRAP SINDROMOM, Tomislav Paunović i dr., GAK „Narodni front“ Beograd,

3. VAGINALNA PRIMENA MIZOPROSTOLA PGE1 ILI DINOPROSTONA PGE2 U INDUKCIJI POROĐAJA TERMINSKIH TRUDNOĆA, Marija Trišović i dr., KCB Zvezdara, Beograd,

4. MONOHORIOMONOAMIONSKI BLIZANACI: DIJAGNOZA I ODLUKA O NAČINU ZAVŠAVANjA TRUDNOĆE, Helena Hrnjak Ilić i dr., DZ Temerin

5. TROMBOEMBOLIJSKE KOMPLIKACIJE TOKOM I NAKON CARSKOG REZA – KLINIČKA PRAKSA, Amela Cerić Banićević i dr., Klinika za unutrašnje bolesti UKCRS Banja Luka

6. TUBERKULOZNI MENINGITIS U TRUDNOĆI- PRIKAZ SLUČAJA, Arnela Cerić Banićević i dr., KGA UKCRS, Banja Luka

7. REKURENTNI SPONTANI POBAČAJI: ISHODI TRUDNOĆA Milana Vlajankov i dr., KCV Novi Sad

8. DA LI JE MOGUĆE MEDIKAMENTOZNO LEČENjE VULVARNE INTRAEPITELNE NEOPLAZIJE II I III STEPENA KOD ADOLESECENATA?, Radomir Živadinović i dr., GAK KC Niš

9. BILATERALNI ZRELI CISTIČNI TERATOM JAJNIKA KOD INFERTILNE PACIJENTKINjE DIJAGNOSTIKOVAN NA LAPAROSKOPIJI, Ivana Rudić Biljić Erski i dr., GAK Narodni front, Beograd

10. ENDOMETRIOZA JAJNIKA UDRUŽENA SA UNILATERALNOM AGENEZIJOM ADNEKSA KOD INFERTILNE PACIJENTKINjE, Ivana Rudić Biljić Erski i dr., GAK Narodni front, Beograd

11. RETKA LOKALIZACIJA CISTIČNOG TERATOMA – PRIKAZ SLUČAJA, Slavko Krstić i dr., Privatni Dom zdravlja DCM Leskovac

12. TWIN REVERSED ARTERIAL PERFUSION SINDROM UDRUŽEN SA AMNIOTIC BAND SINDROMOM, Branko Dobrosavljević i dr., Specijalistička ginekološko akušerska ordinacija Demetra, Loznica

13. OSNIVAČI GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE SLUŽBE U GROCKOJ, Sandra Živulović i dr., DZ Grocka

14. HISTEROSKOPSKI PRISTUP U TRETMANU EKTOPIČNE TRUDNOĆE U ROGU MATERICE-PRIKAZ SLUČAJA, Mirko Mačkić i dr., GAK Narodni front, Beograd