62. Ginekološko akušerska nedelja

PERSONALIZOVANI PRISTUP TERAPIJI KARCINOMA OVARIJUMA

Komercijalno predavanje Astrazeneca
08 Jun 2017
16:00 - 16:20
Sala "Ivo Andrić II"

PERSONALIZOVANI PRISTUP TERAPIJI KARCINOMA OVARIJUMA