62. Ginekološko akušerska nedelja

OPERATIVNE TEHNIKE KOD CARSKOG REZA KROZ ISTORIJU

TEMA I - AKUŠERSKE OPERACIJE
08 Jun 2017
10:30 - 10:45
Sala "Ivo Andrić"

OPERATIVNE TEHNIKE KOD CARSKOG REZA KROZ ISTORIJU