62. Ginekološko akušerska nedelja

NOVA HISTOLOŠKA KLASIFIKACIJA LAST

OKRUGLI STO GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SEKCIJA SLD I UDRUŽENjE ZA KOLPOSKOPIJU I CERVIKALNU PATOLOGIJU SRBIJE TEMA: STANDARDIZACIJA U DIJAGNOSTICI BOLESTI DONjEG GENITALNOG SISTEMA
09 Jun 2017
12:45 - 13:00
Sala "Ivo Andrić"

NOVA HISTOLOŠKA KLASIFIKACIJA LAST