62. Ginekološko akušerska nedelja

PLENARNI SIMPOZIJUM: MENJA SE PRISTUP U LEČENJU MIOMA

Plenarno predavanje u okviru 61. Ginekološko akušerske nedelje GAS SLD
07 Jun 2017
18:00
“Top of the Hub” - 25. sprat, Poslovni centar Ušće, Bul. M. Pupina 6, Novi Beograd

PLENARNI SIMPOZIJUM: MENJA SE PRISTUP U LEČENJU MIOMA

Predavanje je akreditovano u okviru akreditacije 61. GAN GAS SLD.
Sertifikat je jedinstven, kao i kotizacija, i dobija se na kraju 61. GAN GAS SLD, sa potvrdom o uplaćenoj kotizaciji i ostalim ispunjenim uslovima.