62. Ginekološko akušerska nedelja

LEIMYOMATOSIS PEROTONEALIS DISSEMINATA (LPD) UDRUŽENA SA NALAZOM ADENOMIOZE

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
15:10 - 15:15
Sala "Ivo Andrić II"

LEIMYOMATOSIS PEROTONEALIS DISSEMINATA (LPD) UDRUŽENA SA NALAZOM ADENOMIOZE