62. Ginekološko akušerska nedelja

KOMPRESIONA SONOELASTOGRAFIJA U ODREĐIVANJU BIRADS KLASIFIKACIJE – PRIKAZ

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
15:15 - 15:20
Sala "Ivo Andrić I"

KOMPRESIONA SONOELASTOGRAFIJA U ODREĐIVANJU BIRADS KLASIFIKACIJE – PRIKAZ