62. Ginekološko akušerska nedelja

IFCPC NOVA KOLPOSKOPSKA KLASIFIKACIJA

OKRUGLI STO GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SEKCIJA SLD I UDRUŽENjE ZA KOLPOSKOPIJU I CERVIKALNU PATOLOGIJU SRBIJE TEMA: STANDARDIZACIJA U DIJAGNOSTICI BOLESTI DONjEG GENITALNOG SISTEMA
09 Jun 2017
13:00 - 13:15
Sala "Ivo Andrić"

IFCPC NOVA KOLPOSKOPSKA KLASIFIKACIJA