62. Ginekološko akušerska nedelja

GESTACIONE TROFOBLASTNE BOLESTI I POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
14:55 - 15:00
Sala "Ivo Andrić II"

GESTACIONE TROFOBLASTNE BOLESTI I POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA