62. Ginekološko akušerska nedelja

ENDOGENI DISRUPTORI I POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
14:45 - 14:50
Sala "Ivo Andrić II"

ENDOGENI DISRUPTORI I POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA