62. Ginekološko akušerska nedelja

DISFUNKCIONALNA KRVARENJA IZ MATERICE KOD ŽENA NAKON ČETRDESETE GODINE ŽIVOTA

SLOBODNA SAOPŠTENjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA I IZUZETNA KAZUISTIKA
09 Jun 2017
15:00 - 15:05
Sala "Ivo Andrić I"

DISFUNKCIONALNA KRVARENJA IZ MATERICE KOD ŽENA NAKON ČETRDESETE GODINE ŽIVOTA