62. Ginekološko akušerska nedelja

DIJAGNOSTIČKI PROTOKOL I MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA POREMEĆAJA MENSTRUALNOG CIKLUSA

TEMA II UVODNA PREDAVANjA POREMEĆAJI MENSTRUALNOG CIKLUSA
09 Jun 2017
09:00 - 09:15
Sala "Ivo Andrić"

DIJAGNOSTIČKI PROTOKOL I MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA POREMEĆAJA MENSTRUALNOG CIKLUSA