62. Ginekološko akušerska nedelja

ABDOMINOPELVIČNA AKTINOMIKOZA, DIJAGNOZA NA KOJU SE RETKO SUMNJA. PRIKAZ SLUČAJA

Slobodna saopštenja AKUŠERSKE OPERACIJE I IZUZETNA KAZUISTIKA
08 Jun 2017
17:20 - 17:25
Sala "Ivo Andrić I"

ABDOMINOPELVIČNA AKTINOMIKOZA, DIJAGNOZA NA KOJU SE RETKO SUMNJA. PRIKAZ SLUČAJA