62. Ginekološko akušerska nedelja

ABDOMINALNA TRUDNOĆA – PRIKAZ SLUČAJA

Slobodna saopštenja AKUŠERSKE OPERACIJE I IZUZETNA KAZUISTIKA
08 Jun 2017
17:15 - 17:20
Sala "Ivo Andrić I"

ABDOMINALNA TRUDNOĆA – PRIKAZ SLUČAJA